Imieniny:

Zaproszenie na spotkanie w parku podworskim w Pilaszkowicach Zaproszenie na spotkanie w parku podworskim w Pilaszkowicach

Zaproszenie na spotkanie w parku podworskim w Pilaszkowicach.
 

 
W imieniu właścicieli Zespołu Dworsko-Parkowego w Pilaszkowicach - Jana i Wiesława Sobiesiaków, pragniemy serdecznie zaprosić do parku podworskiego w Pilaszkowicach w dniu 23 maja br. o godz. 9:30.

Działając z inicjatywy studentów na kierunku architektonicznym serdecznie zapraszamy, wszystkich mieszkańców gminy Rybczewice oraz sympatyków historii związanej z osobą Króla Jana III Sobieskiego na wydarzenie okolicznościowe inaugurujące tegoroczny cykl działań mających na celu promocję oraz stopniową rewitalizację historycznego miejsca powiązanego z Królem Janem III Sobieskim oraz Marysieńką.
 
W bieżącym roku sezon realizacji różnorodnych inicjatyw na terenie podworskiego parku w Pilaszkowicach, których inicjatorem są właściciele posiadłości oraz grupa mieszkańców gminy Rybczewice przy wsparciu Urzędu Gminy, rozpocznie symboliczna społeczna akcja nasadzeń rośliny- ,,werbeny”. Jak wskazują źródła historyczne werbena, która od starożytności cieszy się wyjątkową sławą w różnych kulturach, była szczególnie rozpowszechniona w posiadłościach należących do rodziny Sobieskich. Odnowienie dawnej tradycji uprawy w naszym regionie tej rośliny o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych pragniemy połączyć z aktywną promocją jednego z najbardziej atrakcyjnych pod względem historycznym i krajobrazowym miejsc Powiatu Świdnickiego.
 
We wsparcie powyższych działań włączyło się szereg środowisk: władze lokalne, zespół szkół, parafia, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiska naukowego, osobistości kultury, lubelski konserwator zabytków oraz mieszkańcy i osoby prywatne zainteresowane rozwojem potencjału naszej gminy.
 
Powyższe działanie jest jedynie wstępem do realizacji zaplanowanych inicjatyw w obszarze zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego obejmującego obszar całej gminy.
 
Kulminacją i najważniejszym elementem zaplanowanych wydarzeń będzie już druga edycja Międzyuczelnianych Warsztatów Studentów Architektury. Celem warsztatów jest rozpoznanie i udokumentowanie elementów dziedzictwa architektonicznego, urbanistycznego i krajobrazowego Gminy Rybczewice, a także opracowanie wariantowych koncepcji projektowych dla obiektów i obszarów wymagających interwencji.
 
W trakcie trwania warsztatów studenci z Lublina i Krakowa zapoznają się z zasobem architektonicznym gminy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych i historycznych. Planowane jest kontynuowanie inwentaryzacji obiektów zabytkowych rozpoczęte w roku poprzednim (między innymi zabytkowych nagrobków, kapliczek, zagrożonych rozbiórką domów, obiektów wskazanych przez LWKZ itp.).
 
Elementem wieńczącym warsztaty będzie publiczna prezentacja prac połączona z wystawą i dyskusją. Planowany jest udział około 40 studentów oraz 4 prowadzących.
 
Wyrażamy nadzieję, że przedstawione inicjatywy spotkają się z Państwa zainteresowaniem 🙂
 

 

Zdjęcie pochodzi ze strony polskiezabytki.pl
Autor: Grzegorz Chowicki, 2016r.

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: