Imieniny:

Samodzielne stanowiska Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. obsługi organów gminy i działalności gospodarczej:

  

Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa:

  

Stanowisko ds. promocji i odpadów komunalnych:

 

Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej:

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej:

 

Stanowisko ds. wymiarów podatków i opłat:

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej:

 

Stanowisko ds. obsługi administracyjno - finansowej szkół:

 

Stanowisko ds. obsługi kasowej:

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i archiwum zakładowego:

  

Kierownik USC:

Zastępca Kierownika USC:


Stanowisko ds. ochrony przyrody i bezpieczeństwa:

 

Stanowisko ds. rolnictwa i klęsk żywiołowych:

 

Stanowisko ds. obrony i mienia komunalnego:

 

 

Stanowisko ds. funduszy strukturalnych i rozwoju:

 

 

Stanowisko ds. informatyki i zamówień publicznych:

 

 

Stanowisko ds. stypendiów szkolnych:

 

Kierownik GOPS:

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: