Imieniny:

Program priorytetowy "CZYSTE POWIETRZE" w Gminie Rybczewice Program priorytetowy "CZYSTE POWIETRZE" w Gminie Rybczewice


 

 

 

 

 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w gminie Rybczewice

 

 

Od dnia 8 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Rybczewice działa Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Rybczewice.

 

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami  budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

W Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym mieszkańcy mogą uzyskać informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, skonsultować i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”, złożyć wniosek o płatność. Konsultacje udzielane są osobiście i telefonicznie. W budynku Urzędu Gminy dostępne są broszury dotyczące Programu „Czyste Powietrze”.

 
 

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym:   

1.     Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.     

2.     Informacje o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.

3.     Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.

4.     Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.

5.     Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.

6.     Numer Księgi Wieczystej  i nr ewidencyjny działki.

7.     Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.

8.     Powierzchnia całkowita budynku.

9.     Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.

10. Dochód wnioskodawcy za 2021 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)

 

 

 

 

 

 

   

Beneficjent:

Osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

 

 

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:

 

 

 

 

   

 

Więcej informacji o programie:

czystepowietrze.gov.pl

https://www.wfos.lublin.pl/

 


 

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Rybczewice ze stanem na dzień 29.12.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:       79

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:                     50

Kwota wypłaconych dotacji:                                      1 513 146,03 

 

 

 


Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: