Imieniny:

Informacja Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach informuje o możliwości wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej.

 

Głównym celem programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych w formie sąsiedzkiej.

 

W ramach programu będzie można skorzystać ze świadczenia w formie usługi tzw. „opieki na odległość” przy użyciu opaski bezpieczeństwa lub innego typu urządzenia bezpieczeństwa, o podobnej funkcjonalności jak opaska bezpieczeństwa, opartego na najnowszych rozwiązaniach cyfrowych w zakresie teleopieki.

 

Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząc samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają  z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

 

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA

Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy –  w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

 

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

 

Więcej informacji na temat programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub członkowie ich rodzin proszeni są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach,  telefon: 81 5821892.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: