A A+ A++

To jest wersja archiwalna z dnia 18.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana kadry.

Kadra ośrodka

Małgorzata Banaszkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; ukończone studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, kierunek pedagogika socjalna i resocjalizacyjna. Uzyskany dyplom magistra na wydziale nauk pedagogicznych w zakresie polityki socjalnej i kierowania służbami społecznymi w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Barbara Machul – Główny Księgowy; ukończone studia magisterskie – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, kierunek: pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, ukończona szkoła policealna – technik rachunkowości. Uzyskany dyplom ukończenia szkoły policealnej w zakresie pracy socjalnej oraz I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej.

Barbara Polaszczyk – Inspektor, pracownik socjalny. Ukończone studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, kierunek pedagogika w zakresie pracy socjalnej.. Pani Barbara zajmuje się świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami opiekuńczymi oraz funduszem alimentacyjnym oraz pomocą społeczną w rejonach:

 • Izdebno,
 • Izdebno Kolonia,
 • Stryjno Drugie.

Anna Jączyk - Starszy pracownik socjalny. Uzyskany dyplom ukończenia szkoły policealnej w zakresie pracy socjalnej. I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej oraz II stopień specjalizacji w zakresie pracownik socjalny, kierunek praca socjalna z osobami bezrobotnymi.
Rejon opiekuńczy :

 • Rybczewice Pierwsze,
 • Rybczewice Drugie,
 • Pilaszkowice Pierwsze,
 • Pilaszkowice Drugie,
 • Choiny.

Małgorzata Piotrowska - Pracownik socjalny; Ukończone studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki socjalnej i resocjalizacyjnej. Studia magisterskie na wydziale pedagogiki i psychologii UMCS. Podyplomowe studia UMCS- zarządzanie funduszami europejskimi.
Rejon opiekuńczy:

 • Stryjno Kolonia,
 • Stryjno Pierwsze,
 • Wygnanowice,
 • Częstoborowice,
 • Bazar,
 • Zygmuntów.

Ewelina Żelazna - Asystent rodziny. Ukończone studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, kierunek pedagogika w zakresie pedagogiki socjalnej i resocjalizacyjnej.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Małgorzata Banaszkiewicz
Data publikacji: 18.12.2014
Autor dokumentu: Małgorzata Banaszkiewicz
Dokument z dnia: 18.12.2014
Dokument oglądany razy: 2 061
SmodBIP