A A+ A++

To jest wersja archiwalna z dnia 18.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie wniosków do pobrania.

Wzory wniosków do pobrania

  1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO.
  2. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY.
  3. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA.
  4. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.
  5. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY.
  6. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO.
  7. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO.
  8. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO.
  9. OŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA.
  10. OŚWIADCZENIE O WYRAZENIIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Małgorzata Banaszkiewicz
Data publikacji: 18.12.2014
Autor dokumentu: Małgorzata Banaszkiewicz
Dokument z dnia: 18.12.2014
Dokument oglądany razy: 891
SmodBIP