Imieniny:

Zbiornik Małej Retencji w Rybczewicach - najnowsze informacje Zbiornik Małej Retencji w Rybczewicach - najnowsze informacje

Szanowni Państwo,

Gmina Rybczewice w 2023r. zakończyła i dokonała rozliczenia realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Zbiornika Małej Retencji w Rybczewicach". Projekt zakładał m.in. częściowe odmulenie zbiornika, odbudowę grobli od strony rzeki, remont mnichów wpustowego i spustowego, wykonanie molo, montaż fontann napowietrzających, budowę ciągu pieszego wokół akwenu, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury oraz montaż monitoringu.
 
🎣 W ramach obowiązywania okresu trwałości projektu związanego z rewitalizacją zbiornika przez kolejne 4 lata, będzie on pełnił funkcję rekreacyjno-turystyczną, bez sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb. Gmina jako Beneficjent projektu, przez okres 5 lat od jego zakończenia nie może pobierać opłat za sprzedaż ww. zezwoleń, która traktowana byłaby jako dochód Gminy.
 
❗Wpływy❗ze sprzedaży zezwoleń sezonowych i jednorazowych w minionych latach przeznaczane były na pokrycie następującch wydatków:
- zarybienie zbiornika (zazwyczaj 2 razy w roku),
- badania ryb,
- zakup szczepionki dla ryb,
- zakup wapna,
- zakup karmy dla ryb,
- koszenie mechaniczne i ręczne terenu wokół zbiornika,
- utrzymanie pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad zbiornikiem,
- ponoszenie opłaty stałej i zmiennej za pobór wód powierzchniowych z rzeki Giełczew na rzecz PGW Wody Polskie,
- utrzymanie i bieżącą konserwacja odcinka o długości 1406m doprowadzalnika wody do zalewu.
 
Mając na względzie przyszłe sezony wędkarskie, Gmina Rybczewice dba w sposób ciągły o utrzymanie zbiornika w należytym stanie technicznym z dbałością o zarybienie akwenu zapewniające ilościową i jakościową bioróżnorodność gatunkową ryb.
 
🐟 W lipcu 2023 roku, zbiornik zarybiony został narybkiem karpia w ilości 20 000 sztuk.
 

 
🐟 W marcu br. dokonaliśmy rozeznania cenowego wśród dostawców ryb celem ponownego zarybienia Zbiornika Małej Retencji w Rybczewicach, który zarybiany będzie etapami przez Gospodarstwo Rybackie Jakub Jarosz z Lublina następującymi gatunkami ryb: karp, amur, karaś srebrzysty, lin, szczupak, sandacz, okoń, karaś pospolity oraz jaź.
 
🐟 10 kwietnia, zbiornik w Rybczewicach został zarybiony pierwszą partią karpia w ilości 770 kg.
 
 
 
 
🐟 15 kwietnia nastąpiła częściowa dostawa amura w ilości 260 kg. Kolejne zarybienia planowane są w miesiącach: kwiecień/maj/czerwiec i październik/listopad.
 
 
Wyłączenie zbiornika z możliwości amatorskiego połowu ryb przez najbliższe 4 lata, umożliwi rybom osiągnięcie atrakcyjnych wymiarów i wagi, co będzie miało pozytywne aspekty dla wędkarzy w przyszłości 🎣
 
⛲️ W najbliższym czasie zostaną uruchomione fontanny napowietrzające zbiornik. Serdecznie zapraszamy!

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: