Imieniny:

Stanisław Ostański Stanisław Ostański

Pan Stanisław tak pisze o sobie:
        Urodziłem się 21 sierpnia 1946 roku w Piaskach. Mój ojciec był leśnikiem i dzieciństwo spędziłem na ciągłym obcowaniu z lasem, przyrodą i zwierzyną. Bardzo ciekawiły mnie polowania i wszystko co było związane z łowiectwem. Ukończyłem Szkołę Podstawową w Krasnymstawie, a Liceum Ogólnokształcące w Milejowie. W tym czasie jeździłem na polowania ze starszym o wiele lat kolegą Zdzisławem Wójcikiem członkiem Koła Łowieckiego "Wiarus" w Lublinie. I to właśnie Zdzicho był moim nauczycielem łowiectwa.
        Po zdaniu matury kontynuowałem naukę w Szkole Leśnej w Tułowicach na Śląsku Opolskim. Tam też zdałem egzamin łowiecki. Pracę leśnika podjąłem w Nadleśnictwie Niemodlin. W 1968 roku przeniosłem się na Lubelszczyznę gdzie zacząłem pracę jako leśniczy w Nadleśnictwie Łopiennik, a po jego likwidacji w 1972 roku w Nadleśnictwie Świdnik kolejno w leśnictwach Rybczewice, Klarów, Mełgiew iponad dwadzieścia lat w leśnictwie Krzczonów skąd po czterdziestu pięciu latach pracy przeszedłem na emeryturę w 2011 roku.
        Polować zacząłęm w 1968 roku w Kole Łowieckim "Krogulec" wówczas nr 133, a następnie 67, gdzie poluję dotychczas. Przez ten czas pełniłem w kole funkcje od podłowczego, następnie łowczego i przez ostatnie lata prezesa zarządu koła. Dużą wagę przywiązywałem do właściwego zagospodarowywania obwodów w Dubience i Rybczewicach bardzo różniących się przyrodniczo. Wyjątkowym nakładem pracy doprowadziłem do właściwego stanu stanicę koła w Stanisławówce, która jest teraz naszą dumą. Przez ten czas starałem się aby nasze polowania miały należytą oprawę. Dbałem o kultywowanie tradycji, zwyczajów i języka łowieckiego. Staraniem zarządu, pod moim kierownictwem, kołu nadano sztandar i najwyższe odznaczenie łowieckie "Złom". Od 2007 roku redaguję kwartalnik kulturalno - łowiecki "Krogulczyk" gdzie obok wiadomości z życia koła , aktualności gospodarczych zamieszczane są ciekawostki przyrodnicze, myśliwskie oraz ciekawe zdjęcia. Pismo ma charakter otwarty, chetni koledzy mogą tam zamieszczać swoje spostrzeżenia, opowiadania i poezje. W tym to właśnie kwartalniku zamieszczam swoje wiersze o tematyce łowieckiej i innej, jak również opowiadania o dawnych polowaniach, czy też o moich wyprawach łowieckich na Ukrainę i Syberię.

 

Stanisław Ostański

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: