Imieniny:

Rada Gminy Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 5 lat. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, w jej obecny skład wchodzi 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich przez uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Rada Gminy obraduje na sesjach rady zwoływanych przez jej przewodniczącego. Obsługę administracyjną Rady, Radnych i komisji rady oraz sesji zapewnia Wójt Gminy.

 

Skład Rady Gminy Rybczewice IX kadencji 2024-2029

 

BOCHYŃSKI Paweł - Przewodniczący Rady

Kontakt:

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119,
21-065 Rybczewice,

sala konferencyjna Środa - od 8.00 do 10.00

 
 

 MIEDZIANOWSKA-GRZESZCZUK Zofia  - Wiceprzewodnicząca Rady

 

SUSZEK Małgorzata - Wiceprzewodnicząca Rady

 

BARTNIK Katarzyna - Radna

 

BOBEL Piotr - Radny

 

JARYMEK Aleksandra - Radna

 

LIS Dorota - Radna

 

RAKOCZY Mateusz- Radny

 

SKOREK Michał - Radny

 

SKOREK Monika - Radna

SKRZYPCZAK Mariusz - Radny

WAC Marek - Radny

 

WAWRZYCKI Mateusz - Radny

 

WÓJCIK Tomasz - Radny

 

WRONA Monika - Radna

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: