Imieniny:

PSZOK wznawia działanie PSZOK wznawia działanie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rybczewicach wznawia działanie.
PSZOK czynny jest:
- w poniedziałki od godz. 15:00 do 17:00
- w piątki od godz. 8:00 do 10:00.
 
Warunkiem oddania odpadów do punktu jest:
👉 posiadanie aktualnie ważnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
👉 wcześniejsze wypełnienie karty ewidencji/przyjęcia odpadu w Urzędzie Gminy (druk w pokoju nr 6),
👉 nieposiadanie zaległości w opłacie.
 
Przypominamy, że mieszkańcy mogą "wystawić" odpady przed posesje podczas trwania zbiórki objazdowej, która odbędzie się w miesiącu maju, w terminie 20 (poniedziałek) - 23 (czwartek) zgodnie z harmonogramem podziału miejscowości. Podczas zbiórki odbierane będą odpady wielkogabarytowe, elektroodpady oraz zużyte opony* .
 
* Wszystkie informacje w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są telefonicznie pod nr. 81 584 44 67.
Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: