Imieniny:

Położenie Położenie

Gmina Rybczewice położona jest w najwyższej części Wyżyny Lubelskiej w obrębie Subregionu Wyniosłości Giełczewskiej w południowej części powiatu świdnickiego, 35 km od Lublina. Obszar gminy jest wyraźnie przyporządkowany dolinie rzeki Giełczew, która jest osią gminy na całej jej długości wraz z lewym dopływem - Radomirką. Pierwsze wzmianki dotyczące Rybaczewic wskazują na XV w. Gmina Rybczewice istnieje od około 1860 roku. Ponadto wieś Pilaszkowice, wchodząca w skład gminy, była własnością samego króla Jana III Sobieskiego (XVII w.)

Gmina Rybczewice na północy graniczy z gminą Piaski - powiat świdnicki, na południu z gminą Żółkiewka - powiat Krasnystaw. Od wschodu sąsiadują gminy Fajsławice, Gorzków, Łopiennik Górny należące również do powiatu krasnostawskiego, a od zachodu gmina Krzczonów - powiat lubelski. Gmina Rybczewice usytuowana jest w południowej części powiatu świdnickiego i stanowi 21,13% jego powierzchni i zamieszkuje ją 3508 mieszkańców. W skład Gminy wchodzi 14 wsi, największą z nich są Rybczewice, które na dzień 31.12.2017 liczą 806 mieszkańców. Przybliżony obszar Gminy Rybczewice wynosi 99 km2 w tym:

 • Użytki rolne: 8268 ha
 • Grunty orne: 6373 ha
 • Użytki zielone: 302 ha
 • Sady: 1143 ha
 • Lasy: 1036 ha

Dzięki bardzo dobrym warunkom glebowym i ekologicznym, gospodarkę zdominowało rolnictwo, w tym głównie uprawa zbóż, rzepaku i buraków cukrowych, a w miejscowościach Stryjno i Kolonia Stryjno dynamicznie rozwija się sadownictwo oraz uprawa czarnej porzeczki. Produkcja orzechów laskowych oraz innych krzewów owocowych w miejscowości Izdebno, Izdebno Kolonia oraz Rybczewice Pierwsze również wzrasta. Coraz większe zainteresowanie wśród rolników wzbudza uprawa roślin strączkowych (soja, groch zwyczajny), a także roślin zielarskich (ostropest). Gmina Rybczewice liczy około 1010 gospodarstw rolnych, średnia wielkość gospodarstwa wynosi w przybliżeniu 7 ha. Okres wegetacyny jest tu stosunkowo długi, wynosi około 215 dni w roku. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,6°C, a w okresie wegetacyjnym średnia dobowa temperatura powietrza osiąga 13,5°C i jest wyższa od średniej Polski. Stwarza to korzystne warunki dla dojrzewania upraw we właściwych terminach. W tym samym kierunku z korzyścią dla rozwoju roślinności oddziałuje wysokie natężenie słoneczne, zaliczane tutaj do najwyższych w kraju (100 - 102 Kcal/cm2). Opady deszczu sięgają 700 mm w roku i należą do najwyższych na Lubelszczyźnie.

Obszar Gminy charakteryzuje się hydrograficzną spójnością. Z ponad 90% powierzchni wody spływają do Giełczwi i związanej z nią Radomirki. Tylko niewielkie obszary Zygmuntowa i Izdebna przekazują wody do innych zlewni - Żółkiewki i Łopy na południe i na wschód. Giełczew odprowadza wody w kierunku północnym, a od Piask we wschodnim do rzeki Wieprz. Długość Giełczwi na terenie Gminy wynosi około 17 km, a Radomirki około 3,5 km. Obie rzeki prowadzą wody stosunkowo czyste i pod względem klasyfikacji zaliczają się do III klasy czystości. Istotną rolę w zasilaniu rzek pełnią wydajne źródła w Pilaszkowicach, Częstoborowicach, Stryjnie i Dębniaku o wydajności do 120 l/sekundę. Największą powierzchnię Gminy pokrywają gleby płowe oraz brunatne wyługowane. Zajmują one 90% powierzchni użytków rolnych.

Krajobraz gminy jest typowo wyżynny, dość urozmaicony, o różnorodnym ukształtowaniu powierzchni. Jednym słowem to leśne pagórki oraz polne ścieżki znajdujące się w zasięgu Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego, którego obszar stanowi 45% powierzchni Gminy. Teren ten pozbawiony jest ośrodków przemysłowych, posiada więc predyspozycje do funkcjonowania jako region rekreacyjno - wypoczynkowy. Na ten malowniczy obraz składają się liczne stawy rybne, np. w miejscowości Bazar, Pilaszkowice i Częstoborowice otoczone zalesionymi wzgórzami. Doskonałym miejscem dla rekreacji jest również teren nad Zbiornikiem Retencyjnym w Rybczewicach, który przyciąga amatorów wędkarstwa z całego regionu. W tych okolicach można upajać się widokiem wąwozów, łanów zbóż, szumiących stawów oraz zapachem polnych kwiatów.

Gmina Rybczewice posiada wiele interesujących zabytków historycznych: Obraz Matki Bożej Zwycięskiej w kościele parafialnym w Częstoborowicach, Dwór Stryjeńskich w Stryjnie, Dwór Władysława Kani w Rybczewicach, Zabytkowy Spichlerz i drewniany kościół w Pilaszkowicach pw. Nąjświętszego Serca Pana Jezusa przeniesiony z ulicy Kunickiego w Lublinie, Grobowiec rodziny Drojeckich na cmentarzu w Częstoborowicach, cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej w Rybczewicach. Onieśmiela ilość zasobów kulturowych, na jakie można trafić na terenie gminy Rybczewice. Należy tu wymienić chociażby zespół kościoła parafialnego w Częstoborowicach z końca XVIII wieku, z obrazem Matki Boskiej Zwycięskiej – patronki Wielkiej Wiktorii Wiedeńskiej Jana III Sobieskiego oraz XVII – wieczny zespół dworski w Stryjnie Pierwszym. 

 

 

Źródło:
Artykuły P. Tomasza Banacha

Regionalia Gminnej Biblioteki Publicznej
Materiały UG Rybczewice
Starostwo Powiatowe w Świdniku
Wikipedia

 

 

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: