Imieniny:

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW !!! KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW !!!

Urząd Gminy Rybczewice informuje, że wnioski o szacowanie strat w związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w 2024 roku na terenie gminy Rybczewice, poszkodowani rolnicy posiadający uprawy na jej terenie mogą składać w tut. Urzędzie.

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest złożenie wniosku o szacowanie strat na obowiązującym druku oraz jego prawidłowe wypełnienie. W tabeli we wniosku o oszacowanie strat wpisujemy wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie składanym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

 
UWAGA !!!
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie składanego do ARiMR (tę część zawierającą rodzaj uprawy i ich powierzchnie)

Komisji szacującej straty należy udostępnić do wglądu kopię w/w wniosku o płatności bezpośrednie składanego do ARiMR !!!

 
Informacje w sprawie udzielane są telefonicznie pod nr 81 584 44 72 lub 81 584 44 70.

 

Druki wniosku są do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Rybczewice oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: